Want to make a difference in your community?

Want to meet empowered
youths?

Then JOIN Youth for Global Progress!

Our non-profit youth organization is aimed at promoting youth leadership and entrepreneurship and we are looking for creative and committed individuals with different skill sets who are ready to make things happen.
We are looking for individuals who are passionate, dedicated, willing to learn and teach, able to multi-task and are community-oriented.

If you are interested, please fill out this form

Хочете зустріти молодих людей, які здатні змінити світ?

Хочете бути причиною змін у вашій громаді?

Тоді РЕЄСТРУЙСЯ в організації

``Молодь за глобальний прогрес``!

Наша молодіжна некомерційна організація спрямована на розвиток молодіжного лідерства та підприємництва, і ми шукаємо творчих та активних людей з різними навичками, які готові бути локомотивом позитивних змін в суспільстві. Ми шукаємо людей, які захоплені та бажають вчитися і навчати, здатних бути відкритими до нового і соціально-орієнтованими.

Якщо Вам цікаво заповніть цю форму

Join US